Een organisatie met karakter

HVEZ is een netwerkorganisatie van professionals van gelijkgezinde organisaties en experts. Wij helpen organisaties in verschillende domeinen bij het toekomstbestendig maken van aanbod. Daarbij staat de kwaliteit van de dienstverlening en de vitaliteit van de medewerker centraal. Wij richten ons op duurzame ontwikkeling, innovatie en conceptontwikkeling. De vraagstukken die aan ons worden voorgelegd, pakken we op met passie en gedrevenheid. Daarbij durven wij buiten de gebaande paden een sprong te wagen om tot de meest passende oplossing te komen. HVEZ adviseert, ondersteunt en begeleidt organisaties, regionale en landelijke (samenwerkings)programma’s.

Onze missie

We ondersteunen mensen tot het ontwikkelen van hun volledig potentieel. We verbinden en versterken personen en teams, zodat zij met elkaar een groter doel bereiken. We bouwen lerende collectieven op, waar men kennis en kunde ophaalt, deelt, verrijkt en weer verder brengt. We ondersteunen organisaties tot het realiseren van hun doelen en dragen bij aan een vitale en gelukkige bedrijfsorganisatie en cultuur. We denken en doen mee. Zo zijn we de ideale realisatiepartner van de organisatie, medewerkers en cliënten op het gebied van implementatie en transformatie in de zorg en welzijn. Zo dragen wij bij aan een gezond en gelukkig Nederland.

Onze visie

Samen bouwen we aan een gezondere wereld. Een wereld waarin de zorg gedragen kan worden door professionals, betaalbaar is voor de mensen die het nodig hebben, van goede kwaliteit en voor iedereen toegankelijk is. Een gezondere wereld, waarin preventie de normaal is en samenwerken een logisch gevolg. Een duurzame en bewuste wereld, waarin we verbonden zijn en voor elkaar zorgen.

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste, gemotiveerde en gelijkgezinde mensen met passie voor zorg en welzijn. Onze kennis en ervaring is divers, waardoor wij jou en jouw organisatie optimaal kunnen ondersteunen tijdens veranderprocessen.

Sanne Kok

Directeur / eigenaar

Sanne is oprichter en drijvende kracht achter het HVEZ gedachtegoed. Met haar passie en drive trekt ze gelijkgestemden aan en verbindt ze een hecht team aan haar missie om de zorg te transformeren. Sanne heeft een achtergrond in de zorg en heeft zich vanuit daar gespecialiseerd in de complexe wereld van het implementeren van zorgtechnologie. Op die manier wil ze de wereld een stukje mooier maken. Want zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven, ook in een veranderende wereld.
Ga naar LinkedIn >>

Sandra Lonnee

Secretarieel medewerker

Sandra is de steun en toeverlaat van het team. Ze is al vanaf het allereerste begin bij HVEZ betrokken. Met haar overzicht, inzicht en organisatorisch talent zorgt ze ervoor dat HVEZ als bedrijf geolied blijft draaien. Alles wat met HR, administratie, secretariaat en projectondersteuning te maken heeft, wordt met een gerust hart aan Sandra toevertrouwd.
Ga naar LinkedIn >>

Arman Güngör

Vormgever

Arman is de man van de vormgeving en is bij alle uitingen van HVEZ betrokken. Van het vormgeven van de nieuwe site tot en met ondersteunende infographics voor projecten. Hij heeft het zeldzame vermogen om complexe materie om te zetten in heldere begrijpelijk beelden. Ook hij staat al vanaf het begin aan Sannes zijde.
Ga naar LinkedIn >>

Hiske Faber

Projectmanager

Out of de box denkend en altijd samen op zoek naar mogelijkheden. Hiske werkt projectmatig en gaat uit van de 'bedoeling'. Waarom doen we de dingen zoals we het doen? Haar deskundigheid ligt op het gebied van ondernemen en innoveren binnen de zorg. Zij richt zich graag op het (anders) organiseren van de zorg vanuit een brede scoope. Hierin slaat ze bruggen en staat verbinden centraal.
Ga naar LinkedIn >>

Katelijn Kelder-Houtbraken

Communicatieadviseur

Met haar ervaring in zorg en welzijn is zij in staat om project- en programmamanagers te adviseren en ingewikkelde processen te vertalen naar communicatiestrategieën. Zij motiveert collega’s om tot een maximaal communicatieresultaat te komen, waarbij passende en aansprekende taal en aantrekkelijke vormgeving voor de doelgroep voorop staat.
Ga naar LinkedIn >>

Brenda van Zeeland

Programmamanager

Brenda is een enthousiaste verbinder. Ze is ontwapenend in de communicatie en gaat graag uitdagingen aan. Ze is deskundige op het gebied van zorg en innovatie en richt zich binnen HVEZ op nieuw business en relatiebeheer. Na 27 jaar zorgmanager geweest te zijn in de gehandicaptenzorg, weet ze als geen ander hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ze zit vol energie om deze geleerde lessen toe te passen en verder te brengen.
Ga naar LinkedIn >>

Wilco Molendijk

Projectmanager

Met oog voor de mens achter de professional en vanuit een brede ervaring in het managen van projecten, (her) inrichten van bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering ondersteunt Wilco organisaties. Hij kan op een pragmatisch, coachend en resultaatgerichte manier richting geven aan projecten en processen die er toe doen. Het beheersbaar maken van risico’s, verzorgen van accreditaties en kwaliteitsborging zijn kernkwaliteiten.
Ga naar LinkedIn >>

Evan Handgraaf

Webdeveloper

Evan zorgt er al vanaf de begintijd voor dat HVEZ ook digitaal goed vertegenwoordigd is. Hij heeft een grote passie voor websites, hij bouwde zijn eerste al op zijn 13e! Alles wat met websites bouwen, onderhouden en hosten te maken heeft is dan ook in zeer goede handen bij hem. Ook kan HVEZ dankzij hem zorgeloos vertrouwen op een soepele mailservice.
Ga naar LinkedIn >>

Dorien Faber

Projectmanager

Dorien is een 'alleskunner'. Achter de schermen is zij al langere tijd voor HVEZ actief bij de vormgeving en inrichting van (leer)netwerken. Daarbij houdt ze de wensen van betrokkenen in het oog en overziet het grotere geheel. Zij denkt vanuit het belang van de doelgroep, dus ‘Voor wie, wat en waar is welke toepassing of content bedoeld?', zijn vragen die zij automatisch stelt. Het ondersteunen van anderen is haar tweede natuur.
Ga naar LinkedIn >>

Ons samenwerkingsverband

Ons netwerk is groot. Wij werken samen met een mooie club zeer ervaren zzp-ers. Zij hebben allemaal hun eigen expertise en werkgebieden binnen zorg, welzijn en innovatie. Binnen ons netwerk werken we samen en delen we kennis met als doel om een bijdrage te kunnen leveren aan het toekomstbestendig maken van de zorgsector. Hiervoor ondersteunen we organisaties bij uiteenlopende vraagstukken en opdrachten. 

Henny Gargoskii

Redacteur

Henny houdt zich op tekstueel gebied bezig met alle uitingen van HVEZ. Ze heeft het tot haar persoonlijke uitdaging gemaakt om de complexe materie die bij zorgtechnologie komt kijken, begrijpelijk te maken voor iedereen. Ze bijt zich er net zo lang in vast, tot ze het heeft omgezet naar fijne leesbare stukken tekst.
Ga naar LinkedIn >>

Alex Jansen

Met als achtergrond in de sport, verschillende leidinggevende functies in het bedrijfsleven en functies binnen het onderwijs is Alex Jansen inmiddels een specialist in de thema’s Vitaliteit en Positieve Gezondheid. Als gecertificeerde trainer Positieve Gezondheid, verandermanager en weerbaarheidstrainer helpt hij organisaties, scholen en gemeenten om het welbevinden van hun werknemers, bewoners, patiënten en studenten te bevorderen. Samen met HVEZ wil hij zo een bijdrage leveren aan een gezonder en gelukkiger Nederland.
Ga naar LinkedIn >>

Dicky van Hamersveld

Opgeleid als designer en met vele jaren ervaring in het ‘ontwerpend denken’ is Dicky een sparringspartner die organisaties binnen de zorg helpt om meer zicht te krijgen op de wensen van patiënten en zorgverleners. Met het faciliteren van workshops en coaching-sessies brengt ze samen met jou verschillende disciplines, producten en afdelingen dichter bij elkaar om op deze manier de patiëntreis goed in kaart te kunnen brengen.
Ga naar LinkedIn >>

Sluit je aan bij het HVEZ Samenwerkingsverband

Word je enthousiast van HVEZ en wil je je bij ons aansluiten? Neem contact met ons op, we maken graag kennis met je. Samen staan we sterker en kunnen we het verschil maken!