Hart voor Innovatie

Voor een gezondere wereld zijn nieuwe ideeën nodig. Werken aan innovatieve plannen, nieuwe businessmodellen en denken buiten de geijkte paden. Dit hoef je als organisatie niet alleen te doen. Sterker nog, het is belangrijk dat je daarvoor de samenwerking opzoekt met collega-organisaties. Die zijn soms met dezelfde of vergelijkbare onderwerpen bezig. Door samen te werken en samen te innoveren leer je van elkaar, verminder je kosten en sta je sterker. Want de knelpunten waar je mee te maken hebt, komen veelal uit de bestaande landelijke systemen en los je niet alleen op. Met ons Hart voor Innovatie ondersteunen wij regionale of landelijke samenwerkingsinitiatieven bij het creëren van de beweging die nodig is om maatschappelijke knelpunten op te lossen en duurzame verandering mogelijk te maken. Met als doel grootschalige en langdurige verbetering van de zorg en de kwaliteit van leven voor het individu.

Wat bieden wij

Het creëren van beweging noemen wij ook wel het opbouwen van een nieuw ecosysteem. We hebben namelijk een nieuw natuurlijk systeem nodig, een nieuwe gemeenschap, om de uitdagingen aan te gaan. Een gemeenschap waarbij het oplossen van een zorgvraag van een eindgebruiker het uitgangspunt is, maar het collectief die oplossing bedenkt. Een gemeenschap waarbij aandacht voor een lerende cultuur, het verzamelen en gebruiken van data en het begeleiden wij medewerkers bij leiderschap en persoonlijke ontwikkeling voorop staat. Zodat we niet ieder voor zich het wiel uit hoeven te vinden, maar met elkaar voortbouwen op de kennis die er in de sector al is. 

​​Strategisch advies

Wij adviseren over en maken een plan van aanpak voor hoe je jouw langetermijndoelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunt realiseren. Daarbij kijken we naar de huidige situatie (governance, businessmodel, propositie etc.) en de uitdagingen en mogelijkheden die er zijn om invulling te geven aan het beleid voor de toekomst.

Conceptontwikkeling

Wij ontwikkelen concepten, waarbij de mens centraal staat en het bouwen van de relatie de aanjager is. Door gesprekken, vragenlijsten en bureauonderzoek krijgen we de juiste informatie naar boven om voor jouw organisatie een concept voor de toekomst te ontwikkelen. We nemen daarin de laatste kennis over trends mee en kijken naar de mogelijkheden van de organisatie en haar medewerkers.

Contentcreatie

Om mensen mee te nemen in de ontwikkeling is contentcreatie belangrijk. Vanuit de inhoud leveren wij deze content voor een hybride programma, maar ook voor nieuwsbrieven, social media, intranet en website bij jou aan. Maar vooral leren wij jouw organisatie dit zelf te maken, zodat je ook in de toekomst de mensen aan je gebonden houdt. 

Communitybuilding

Als je van elkaar wilt leren, met elkaar samen wilt werken en gemeenschappelijk tot een oplossing wilt komen is het bouwen van community (gemeenschap) belangrijk. Zo’n community bestaat uit organisaties en mensen met dezelfde interesses en uitdagingen. Je kunt daar informatie uitwisselen, tips geven/ ontvangen over onderwerpen die voor jou spelen etc.

Digitale infrastructuur en interventieplatform

Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De stichting is opgericht door Machteld Huber, de grondlegger van dit inspirerende gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. HVEZ ondersteunt het iPH bij de doorontwikkeling van Mijn Positieve Gezondheid en de tool.
Ga naar website >>
Bedrijven, onderwijs en overheid uit regio Midden-Holland slaan de handen ineen om onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar te brengen, in een duurzame en innovatieve omgeving. Dat is Campus Gouda.
Ga naar website >>

Leerplatform en learning community

Een prachtig traject waar wij aan bijdragen is het SET-up programma van VitaValley. Dit programma is het initiatief van ZonMw en RVO om de innovatieclusters die een SET subsidie toegekend hebben gekregen, ondersteuning te bieden bij het duurzaam implementeren van eHealth. Wij dragen bij aan een actieve SET-up community met alle participerende innovatieclusters.
Ga naar website >>