Hart voor Implementatie

Blijvend kwalitatief warme zorg kunnen geven in tijden van toenemende vergrijzing met steeds minder zorgmedewerkers en krimpende budgetten. Dat is een grote uitdaging. Het vraagt om veranderingen in de manier waarop we zorg verlenen, met daarbij ruimte voor (technologische) innovaties en processen.

Ben je met jouw zorg- en/of welzijnsorganisatie met deze uitdaging aan de slag en zoek je ondersteuning bij de inrichting en/of uitvoer van implementatie? Het team van HVEZ kan jou hierbij helpen! We beschikken over een deskundig implementatie expert team, hebben een transformatie-tool als monitor en zorgen voor het schrijven van ondersteunende subsidies zodat kosten voor onze inzet zoveel mogelijk gedekt zijn.  

Wat ons uniek maakt is dat wij in onze methodiek altijd rekening houden om de kennis en kunde over te dragen aan de eigen mensen van de organisatie en zo onze aanwezigheid uiteindelijk weer overbodig is geworden. Dan geven wij het stokje graag weer door en dragen zo bij aan duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken!

Wat bieden wij

Duurzaam verandermanagement

Wij staan voor je klaar om jouw organisatie te begeleiden bij het toepassen van duurzame (technologische) veranderingen met een deskundig team van implementatie-experts.

Tooling & Monitoring

Maak gebruik van onze tools die je helpen bij het in beeld brengen van de knelpunten en het vertalen naar oplossingsrichtingen, die ondersteunend zijn bij het  implementeren en monitoren van zorgtechnologie.

Subsidieadvies
& financiering

Budget voor innovaties en verandering is in vele organisaties schaars. De mogelijkheden van subsidies en financiering zijn echtere groter dan je denkt. Wij kunnen je bij het aanvragen daarvan helpen.

BRENTANO

Brentano wil het zorgproces anders inrichten, zodat de zorgmedewerker zich ondersteund voelt door technologie en er meer werkplezier ontstaat in de huidige omstandigheden. Wij ondersteunen hen hierbij vanuit een strategie die mensen inspireert en stimuleert om zelf te participeren en onderdeel te zijn van het proces. Zodat er draagvlak en begrip kan ontstaan en de medewerkers er zelf aan willen bijdragen om het verder te brengen. Voor ons is dat een voorwaarde voor duurzame implementatie. We werken projectmatig aan deze opdracht en hebben met elkaar een plan van aanpak geschreven. Op basis waarvan een programma is ontwikkeld voor implementatie van technologie.
Ga naar website >>

ZONL

Voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land zijn we als projectcoach aan de slag gegaan ter ondersteuning van een implementatieproject. We hebben hen ondersteund bij de sociale innovatie en het gebruik van technologie organisatie breed.
Ga naar website >>

Adelante

Voor Adelante werken wij als implementatiecoach bij de duurzame implementatie van diverse technologieën. De organisatie helpen wij richting te geven en keuzes te maken over welke technologie wordt ingezet. Hierbij is het uitgangspunt dat de gekozen technologieën gedragen worden door en een meerwaarde hebben voor medewerkers, cliënten en mantelzorgers.
Ga naar website >>

Sint Antonius

De zorg bij St. Antonius kenmerkt zich door een intensieve en open samenwerking met patiënten, die zelf de regie kunnen nemen over de kwaliteit van hun leven. Hart voor de Zorg heeft in een voorbereidend traject ondersteuning en advies gegeven bij de ontwikkeling van de digitale klantcontactstrategie.
Ga naar website >>

Margreet Meems, innovatiemanager Adelante

“De Organisatiebloem is een middel dat helpt bij het uitvoeren van een complete contextanalyse. Bij de implementatie van technologie zijn we vaak geneigd om ons te focussen op de technologie zelf en de uitkomsten, maar onderschatten we de relevantie van bijvoorbeeld onze organisatiecultuur. De bloem helpt om al deze onderdelen op het netvlies te houden, visualiseert hoe de domeinen in relatie staan tot elkaar en waar de knelpunten zitten. Een bloem laat je groeien en komt tot bloei, net als de implementatie in een organisatie.”