De Organisatiebloem

De Organisatiebloem is een model dat ondersteunend is bij het oplossen van complexe vraagstukken die voorkomen bij digitale transformatie. Digitale transformatie is een ontwikkelproces dat impact heeft op de gehele organisatie. Om inzicht te krijgen in de fasering van dat proces, wordt het model gebruikt als meetinstrument om het startpunt te bepalen en voortgang te monitoren.

Hoe is de Organisatiebloem ontwikkeld?

De Organisatiebloem is uniek en ontwikkeld vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector en de implementatie van digitale zorg. Het is gebaseerd op diverse bestaande en wetenschappelijk bewezen management- en organisatiemodellen, die onder andere gebruikt worden bij verandermanagement. De Creatieregie van Robert Koppenhagen is de basis voor het 4d denkraam voor het onderdeel strategie en propositie. Het INK-model, het 7S-model en de variant van KPMG zijn ook inspiratie voor ons model. Want al deze bestaande modellen hebben goede aanknopingspunten voor de uitdagingen in de zorg, maar elk model is naar ons idee niet in zijn geheel passend en vrij complex in gebruik. Wij hadden dringend behoefte aan een eigen model.

6 basiselementen

De beschouwing van H. Nieuwenhuis hielp ons bij de ontwikkeling van dit eigen model. Hij gaf aan dat in alle modellen altijd 6 basiselementen zitten: cultuur, structuur, strategie, resultaat, mensen en middelen. Hij liet deze onderdelen in organische vorm zien, waarbij letterlijk zichtbaar werd dat alles invloed op elkaar heeft. En daarmee was de basis van onze bloem gelegd.

Van knelpunt naar bouwsteen

De theorie van H. Nieuwenhuis hebben wij gecombineerd met het model van Knoster. Knoster benoemt dezelfde 6 kerncomponenten, maar verbindt die vervolgens met knelpunten die aangeven waar het kan schuren in de organisatie en laat zien wat de impact daarvan is. Nadat wij de combinatie van deze twee uitgangspunten hadden getest in de praktijk, kregen wij de vraag: als de componenten kloppen en we zien wat de impact is, wat gaat ons dan helpen om grip te krijgen op het proces dat volgt? Wij hebben vervolgens, in samenwerking met het programma Digitaal Ouder Worden (DOW) van Vita Valley, de 6 kerncomponenten in een verhelderend organisatiemodel geplaatst. Het model laat zien dat elk onderdeel met elkaar in verbinding staat. Elk kerncomponent heeft 6 basiselementen. Die basiselementen zijn de bouwstenen die bijdragen aan de duurzame implementatie van digitale zorg.

Model en methode

Drie belangrijke pijlers bij digitale transformatie zijn gericht op stimulering van zelfmanagement, cliënt zoveel mogelijk in thuisomgeving helpen en digitaal waar mogelijk. De methode die wij bij duurzame implementatie omarmen is Positieve Gezondheid. Waarbij de focus vooral ligt in het voeren van het andere gesprek door de professional om de cliënt te ondersteunen in meer eigen regie. Van daaruit kan de vraag gesteld worden; wat is er digitaal mogelijk in de eigen omgeving? Positieve Gezondheid biedt tevens een beleidsmodel waardoor regionale samenwerking wordt gefaciliteerd en er met elkaar kan worden nagedacht over de oplossingen voor maatschappelijke problematieken, zoals arbeidstekort, goed werkgeverschap en demografische veranderingen in de wijk.

Wat doet de Organisatiebloem?

Met de Organisatiebloem wordt de zeer complexe wereld van digitale transformatie simpel en vriendelijk in beeld gebracht. Je kunt de weging van de kerncomponenten met behulp van de bloem in beeld brengen en elke bouwsteen laten wegen door de mensen in de organisatie. Tijdens het invullen van het model krijgen de mensen steeds meer en beter zicht op wat de huidige situatie is, wat gewenst is in de toekomst en wat er nodig is om dat toekomstbeeld te bereiken. Doordat er een grote groep mensen betrokken is bij het traject, ontstaat er in de organisatie draagvlak voor het veranderproces.

Voor wie is de Organisatiebloem?

De Organisatiebloem is ontwikkeld voor zorgorganisatie die duurzame implementatie van digitale zorg nastreven. 

Meer weten of wil je werken met de bloem?

Wil je meer weten over de Organisatiebloem en hoe de bloem jouw organisatie kan helpen? Of heb je een concrete vraag, waarbij de bloem ingezet kan worden om tot een duurzame oplossing te komen? Neem contact met ons op. We helpen je graag. Samen realiseren wij de juiste zorg, op de juiste plek en met de juiste middelen voor jouw organisatie en cliënten.