Wij bouwen mee aan een betere wereld.

Een betere wereld vraagt om duurzame oplossingen voor de knelpunten waar we in onze maatschappij tegenaan lopen. Oplossingen voor de krappe arbeidsmarkt, businessmodellen die gericht zijn op hogere winst ipv meer welzijn en oude organisatiestructuren die onvoldoende ruimte geven voor zelfmanagement. Goede ideeen of innovatieve projecten komen niet tot wasdom omdat huidige systemen (nog) niet toegerust zijn voor nieuwe mogelijkheden en lopen vast in het moeras van oude complexiteit. Zo eindigen mooie oplossingen vaak op de boekenplank, in de kast of in de bureau lade van het bestuur. Het moet anders maar #hoe dan? 

Het bureau HVEZ staat voor die betere wereld!  Wij geloven dat een transformatieproces, het stimuleren van het lerende vermogen van mens en organisatie en de vraagstukken uit de praktijk, belangrijke pijlers zijn van een duurzame oplossing. En dat is precies waar wij in kunnen ondersteunen: Wij werken als partner samen met de organisatie om transformatieve processen invulling te geven en tot concrete resultaten te komen. Wij  verbinden met de strategie, concretiseren naar milestones, faciliteren in monitoring, begeleiden de evaluatie en gidsen in verder handelingsperspectief. We dragen bij aan een leven lang ontwikkelen en geven inhoud aan deze elementen van transformatie. 

We geven handen en voeten aan complexe projecten en zorgen ervoor dat de organisatie het uiteindelijk zelf invulling kan geven en wij daarbij niet meer nodig zijn! 

Het bureau HVEZ heeft hart voor:
Innovatie, Implementatie en Educatie!

Innovatie

Wij zorgen voor het vernieuwen of ontwikkelen van producten, diensten en/of bijbehorende bedrijfsprocessen.


Implementatie

Wij zorgen ervoor dat vernieuwing of verandering is opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden, functioneren van de organisatie en/of structuur van de sector.

 

Educatie

Wij zorgen voor het ontwikkelen van praktijkgericht cursusmateriaal, zodat workshops aansluiten op de dagelijkse realiteit.


Het laatste nieuws

“Het is mijn wens met elkaar de paradigmashift te volmaken, zodat een nieuwe wereld kan ontstaan die nodig is om kwalitatief goede zorg voor iedereen betaalbaar en op de juiste plek toegankelijk te maken. Een wereld waar aandacht en innovatiekracht samen gaan om knelpunten op te lossen en we de verschuiving faciliteren naar preventie en welzijn. We samen een leven lang leren en samen groeien, zodat we met elkaar bijdragen aan een betere wereld”

– Sanne Kok, directeur